banner
kontakta oss
Nya produkter
Hur utvecklar jag den största användningen av Ultraviolet LED-ljus?

2019-07-03 10:07:30

Innan vi diskuterar Högeffektiv UV-lampor med 365 nm , bör vi förtydliga några begrepp och se till att vi pratar om samma gång för att undvika förvirring mellan de två. I detta fall avser UV UV-beläggning, UV-färg, UV-lim och andra UV-härdande material. LED refererar till ultraviolett ljuskälla. UV-LED definieras som ”UV-härdande med användning av ultraviolett LED-ljuskälla som strålningskälla”.


Som vi alla vet är den härdande ljuskällan som används i den traditionella UV-beläggningen kvicksilverlampa med medelhögt tryck. Under de senaste två åren, påverkade av politiska faktorer som energibesparing och miljöskydd, och även tack vare den snabba utvecklingen av UV-ljusdiode med hög effekt för UV-beläggning . Det har grunden för industriell tillämpning. En ökning av UV-LED har startats på marknaden. Nya saker kan alltid locka människors uppmärksamhet och popularitet. Men som utövare är det nödvändigt att ha en tydlig förståelse för UV-LED. Här delar jag med er några av våra erfarenheter inom området UV-LED-forskning under de senaste två åren.


På grund av byte av ljuskälla (skillnaden mellan Bästa 365nm ULtraviolet LED-lampor för 365nm UV-ficklampa och kvicksilverlampa kommer att diskuteras senare). formuleringssystemet för UV-beläggning och hela målnings- och härdningsprocessen har ändrats. För UV-LED-systemet, från teknik till marknad, tror vi att det finns fem viktiga forskningsinstruktioner.


1. Studien av UV-LED-härdning

2. Studien av UV-LED-ljuskällan härdningssystem

A. Skillnad mellan UV-LED-ljuskälla och Mercury-lampa (fördelar och nackdelar, allmän missuppfattning av UV-LED)

B.Achieve UV-härdande ljuskälla för UV-materialparametrar

C. Den emitterande principen för UV-LED och utvecklingsstatusen för UV LED-chip

D. Forskning och utveckling av UV-ljuskällsystem

3. Studien av UV-målningsformulering

A.Begränsningarna för fotoinitierare, tänkande i form av system, hartser, monomerer

B.För att uppnå UV-LED-härdande beläggningsformel och beläggningsprocessdesign (initiator, harts, monomer, temperatur, yttorkning, torkning, pigment, fyllmedel)

C. Olika lagring, transport, konstruktionsförhållanden och konstruktionsprocessen för själva beläggningens prestandakrav

D. Olika applikationer kräver olika filmegenskaper

4. Studien om UV-beläggningsprocess

5. Uppströms och nedströms industriell kedja-researc h


Deep UV Chip for UV Flashlight

vår nyhetsbrev
kontakta oss nu